- Muistathan, että perunkirjoituksessa on kyse veroilmoituksesta, jolla on merkittävä ja pitkäaikainen vaikutus kuolinpesän ja sen osakkaiden verotukseen. Hyvin tehty perunkirjoitus pitää aina sisällään myös verosuunnittelun. Kuolinpesän kiinteistöt ja huoneistot kannattaa joskus realisoida jo ennen perunkirjoitusta. Otathan hyvissä ajoin yhteyttä. Osituksen tai perinnönjaon kautta voidaan saada hyvinkin merkittäviä verosäästöjä, tilanteesta riippuen. Suosittelemme verosuunnittelun sisällyttämistä toimeksiantoon

Miksi kääntyä asiantuntijan puoleen?

Mikäli olet vasta harkitsemassa avioeroa, ota yhteyttä asiantuntijaan. Ennen avioerohakemuksen jättämistä on mahdollista järjestellä omaisuutta tulevaa ositusta silmällä pitäen. Usein tämä on molempien puolisoiden etu. Varsinkin tilanteessa, jossa toinen puolisoista haluaa säilyttää yhteisen kodin , jopa tuhansien eurojen verosäästö on mahdollista. Älä epäröi yhteydenottoasi. Ositus voi näyttää yksinkertaiselta, tärkeintä on kuitenkin ymmärtää sisältö ja mm. sanamuotojen vaikutus verotukseen.

Jäämistöositus ja perinnönjako tehdään usein vasta lesken jälkeen. Usein kuitenkin merkittävää omaisuutta, kuten asunto ja mökki, myydään lesken eläessä. Tiesitkö, että verotukseen voidaan usein vaikuttaa. Haluatko maksaa merkittäviä ylimääräisiä veroja? Väärässä paikassa ei kannata säästää. Pieni satsaus asiantuntijapalveluihin voi tuoda moninkertaisen hyödyn asiakkaalle. Useinkaan asuntosi välittäjä ei ole verotuksen ammattilainen ja voi joutua maksamaan veroja tarpeettomasti. Voit jättää asuntosi myytäväksi, jolloin hoidamme myynnin ja verotuksesi kerralla kuntoon.

Mistä osituksessa on kyse

Avioliiton aikana vallitsee omaisuuden ja velkojen erillisyyden periaate. Mikäli avioliittosi päätyy eroon, tehdään omaisuuden jakaminen, jota kutsutaan ositukseksi. Ositusperusteena on siis avioerohakemus tai puolison kuolema. Tämä päivä määrittää sen omaisuuden joka tulee osituksen piiriin. Yksinkertaistaen osituksessa lasketaan kummankin osapuolen nettovarat (varat-velat), Nämä varat lasketaan yhteen ja näin saadaan avio-oikeuden alaisen omaisuuden yhteisarvo. Kummallakin osapuolella on oikeus saada tuosta omaisuudesta puolet. Puolitus tapahtuu siten, että varakkaampi puoliso maksaa tasinkoa niin paljon, että omaisuuden arvot ovat yhtäsuuret. Jäämistöosituksessa puolitusperiaate ei ole ehdoton, varakkaampi leskeksi jäänyt henkilö voi ilmoittaa pitävänsä oman omaisuutensa. Kumpi tahansa avioliiton osapuolista voi vaatia ositusta ositusperusteen synnyttyä. Kuolinpesässä leskellä ja muilla osakkailla on kullakin oikeus vaatia ositusta tehtäväksi. Muistathan, että ositusvaade ei vanhene, siksi ositussopimus on hyvä laatia, vaikka omaisuuden arvo ei olisi merkittävä.


Miksi kääntyä asiantuntijan puoleen?

Mikäli olet vasta harkitsemassa avioeroa, ota yhteyttä asiantuntijaan. Ennen avioerohakemuksen jättämistä on mahdollista järjestellä omaisuutta tulevaa ositusta silmällä pitäen. Usein tämä on molempien puolisoiden etu. Varsinkin tilanteessa, jossa toinen puolisoista haluaa säilyttää yhteisen kodin , jopa tuhansien eurojen verosäästö on mahdollista. Älä epäröi yhteydenottoasi. Ositus voi näyttää yksinkertaiselta, tärkeintä on kuitenkin ymmärtää sisältö ja mm. sanamuotojen vaikutus verotukseen.

Jäämistöositus ja perinnönjako tehdään usein vasta lesken jälkeen. Usein kuitenkin merkittävää omaisuutta, kuten asunto ja mökki, myydään lesken eläessä. Tiesitkö, että verotukseen voidaan usein vaikuttaa. Haluatko maksaa merkittäviä ylimääräisiä veroja? Väärässä paikassa ei kannata säästää. Pieni satsaus asiantuntijapalveluihin voi tuoda moninkertaisen hyödyn asiakkaalle. Useinkaan asuntosi välittäjä ei ole verotuksen ammattilainen ja voi joutua maksamaan veroja tarpeettomasti. Voit jättää asuntosi myytäväksi, jolloin hoidamme myynnin ja verotuksesi kerralla kuntoon.

Mistä osituksessa on kyse

Avioliiton aikana vallitsee omaisuuden ja velkojen erillisyyden periaate. Mikäli avioliittosi päätyy eroon, tehdään omaisuuden jakaminen, jota kutsutaan ositukseksi. Ositusperusteena on siis avioerohakemus tai puolison kuolema. Tämä päivä määrittää sen omaisuuden joka tulee osituksen piiriin. Yksinkertaistaen osituksessa lasketaan kummankin osapuolen nettovarat (varat-velat), Nämä varat lasketaan yhteen ja näin saadaan avio-oikeuden alaisen omaisuuden yhteisarvo. Kummallakin osapuolella on oikeus saada tuosta omaisuudesta puolet. Puolitus tapahtuu siten, että varakkaampi puoliso maksaa tasinkoa niin paljon, että omaisuuden arvot ovat yhtäsuuret. Jäämistöosituksessa puolitusperiaate ei ole ehdoton, varakkaampi leskeksi jäänyt henkilö voi ilmoittaa pitävänsä oman omaisuutensa. Kumpi tahansa avioliiton osapuolista voi vaatia ositusta ositusperusteen synnyttyä. Kuolinpesässä leskellä ja muilla osakkailla on kullakin oikeus vaatia ositusta tehtäväksi. Muistathan, että ositusvaade ei vanhene, siksi ositussopimus on hyvä laatia, vaikka omaisuuden arvo ei olisi merkittävä.


Tyypillisimmät syyt testamentin laadintaan:

1) Haluatko, että sinulta mahdollisesti läheisellesi siirtynyt omaisuus jaetaan hänen erossaan?

2) Haluatko vaikuttaa perinnöstäsi perittäviin veroihin?

3) Halutko leskenä pitää oman ja puolisosi omaisuuden jakamattomana?

4) Haluatko mahdollistaa leskeksi jäävälle mahdollisuuden vaihtaa asuntoa elämäntilanteeseen sopivaksi?

5) Haluatko jättää leskelle valinnanvapauden päättää mitä omaisuutta hän saa omistusoikeuksin tai mitä omaisuutta hän hallitsee. Tämä valinnanvapaus mahdollistaa kulloisenkin tilanteen huomioonottavan päätäntävallan ja mahdollistaa erittäin tehokkaan verosuunnittelun.

6) Omistatko muuta omaisuutta kuin yhteisen kodin? Kuten kesämökin/sijoitusasunnon. Haluatko jättää käyttämättä suuren verovähennyksen?

7) Haluatko määrätä tiettyä omaisuuutta jollekin/ sisällyttää tietyn perillisen osuuteen


Avioehdolla voi vaikuttaa siihen omaisuuteen, joka huomioidaan avioero-osituksessa. Myös puolison kuolema synnyttää ositusperusteen, samalla tavalla voit vaikuttaa ns. jäämistöosituksessa huomioitavaan omaisuuteen. Tietyissä tilanteissa avioehtoa voidaan käyttää tehokkaana verosuunnittelukeinona.

Avioehdon voimaantulo edellyttää rekisteröintiä.

Avioliiton aikana vallitsee omaisuuden ja velkojen erillisyyden periaate. Mikäli avioliittosi päätyy eroon, tehdään omaisuuden jakaminen, jota kutsutaan ositukseksi. Ositusperusteena on siis avioerohakemus tai puolison kuolema. Tämä päivä määrittää sen omaisuuden joka tulee osituksen piiriin. Yksinkertaistaen osituksessa lasketaan kummankin osapuolen nettovarat (varat-velat), Nämä varat lasketaan yhteen ja näin saadaan avio-oikeuden alaisen omaisuuden yhteisarvo. Kummallakin osapuolella on oikeus saada tuosta omaisuudesta puolet. Puolitus tapahtuu siten, että varakkaampi puoliso maksaa tasinkoa niin paljon, että omaisuuden arvot ovat yhtäsuuret. Jäämistöosituksessa puolitusperiaate ei ole ehdoton, varakkampi leskeksi jäänyt henkilö voi ilmoittaa pitävänsä oman omaisuutensa. Puolitusperiaatteesta on mahdollista poiketa avioehdolla molemmissa tapauksissa. Huomioithan, että avioehtosopimus vaikuttaa myös perinnönjakoon erityisesti tilanteessa, jossa perillispiiri ei ole sama.

Kumpi tahansa avioliiton osapuolista voi vaatia ositusta ositusperusteen synnyttyä. Kuolinpesässä leskellä ja muilla osakkailla on kullakin oikeus vaatia ositusta tehtäväksi. Muistathan, että ositusvaade ei vanhene, siksi ositussopimus on hyvä laatia, vaikka omaisuuden arvo ei olisi merkittävä.

Avioehto määrittää avioero-osituksen lopputuloksen sekä myös jäämistöosituksessa lopulta perinnönjaon. Koska kyseessä on koko elämän aikana hankitun omaisuuden määräämistä, suosittelemme valitsemaan kokonaisvaltaisen palvelun.

Tyyppitilanteita joiden vuoksi avioehtosopimus laaditaan

1) uusiopari, jossa osapuolilla on lapsia aiemmasta suhteesta

2) toisella osapuolella merkittävää omaisuutta ennen avioliittoa

3) halutaan jättää osituksen ulkopuolelle perinnöt, testamenttisaannot tai lahjoitukset.

4) toisella tai molemmilla on yritysvarallisuutta.


* Lapsen elatus

* Edunvalvontavaltuutus

* Pesänselvitys ja pesänjakajana toimiminen

* Avustaminen em. asioihin liittyvissä riita-asioissa

* perintö- ja lahjaverotus
* lahjoitukset
* kaupat
* testamentit
* ennakkoratkaisut
* oikaisupyynnöt
* verovalitusasiat
* yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus

* rakennusvirheet
* välitystoiminnan virheet

* kauppakirjat
* lahjakirjat
* kaupanvahvistus
* hallinnanjakosopimukset
* lainhuudot ja kiinnitykset